Паромы на Марс 7 february 2002 г., 18:40 :: Инопресса