Битва за ПРО 21 february 2001 г., 10:03 :: Инопресса